Etelä-Suomen aluetoimisto, jonka alueella on 98 ainutlaatuista nuorisoseuraa (joissa on noin 5400 jäsentä ja jotka ylläpitävät noin 60 seurantaloa) Tutustu alueen seuroihin ja niiden taloihin


Toimimme tukena paikallisille seuroille ja annamme heille ja heidän jäsenilleen tarpeellisen ohjauksen ja neuvonnan järjestöllisissä asioissa. Kehitämme ja mahdollistamme alueella tehtävää kulttuurista lapsi- ja nuorisotyötä. (Nuorisoseurastrategia)


Osa valtakunnallista nuorisoseurajärjestöä: Suomen Nuorisoseurat (organisaatiokaavio)

Mukana myös kansainvälisessä toiminnassa.

Nuorisoseuratoiminta on puoluepoliittisesti sitoutumatonta kulttuuri- ja nuorisotoimintaa

Toiminta-ajatus
Kasvatus- ja harrastustoimintamme edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua sekä aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta. Eri-ikäisten yhdessä toimiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä lisää hyvinvointia.

Ydin on lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen. Luomme mahdollisuuksia nuorten omalle toiminnalle ja vaikuttamiselle, sekä järjestämme laadukasta harrastus- ja kerhotoimintaa. Pidämme oman asuinalueen kehittämistä tärkeänä.