Jäsenseuroille

Tekemisen riemua Etelä-Suomessa

Tehtävämme on tukea paikallisten nuorisoseurojen toimintaa, kehittää nuorisoseuratoimintaa maakunnassa ja huolehtia nuorisoseuratoiminnan edellytyksistä sekä edunvalvonnasta alueella. Aluetoimistot sijaitsevat Lahdessa ja Tikkurilassa.

Aluetoimistot antavat seuroille ja jäsenille tarpeellisen ohjauksen ja neuvonnan järjestöllisissä asioissa. Näin seurat kykenevät toimimaan tehokkaasti ja tuloksellisesti jäsentensä parhaaksi ja järjestön aatteellisten päämäärien hyväksi.

Järjestökoulutuksen tavoitteena on kehittää ja ylläpitää seurojen toimihenkilöiden tietoja ja taitoja sekä luoda yhteistä näkemystä toiminnan tavoitteista. SKAF-opintokeskuksen tekemiä koulutuspaketteja käytetään aluetapaamisten koulutussisältöinä. Tehdään yksittäisiä seurakäyntejä, mutta pääpainona ovat alueelliset seuratapaamiset.

Alueellisten seurakäyntien yhtenä tarkoituksena on räätälöidä alueen seurojen tarpeisiin vastaavaa koulutusta tai luentoja. Vakituisilla seurakäynneillä sisällöt suunnitellaan yhdessä alueiden toimijoiden kanssa.

Toimintasuunnitelma tulee elämään koko ajan ja tapaamisten koulutusaiheet vaihtelevat tarpeen mukaan.

JÄSENELLE
HUOM! Seurojen toimintailmoitukset tulee jättää seuraavan kerran helmikuussa 2023 jäsenrekisterin kautta.
Toimintailmoituksen täyttöohje


Nuorisoseurojen työkalupakki

https://nuorisoseurat.fi/jasenseuroille/

Työkalupakista löydät pohjia, oppaita ja vinkkejä järjestö- ja ohjaustyöhön nuorisoseuroissa