Alueellinen Tanssiralli 8.4.2017

ORIMATTILASSA MYLLYLÄN KOULULLA (Seulakuja 10, 16301 Orimattila)

Kutsumme kaikkia Etelä-Hämeen ja Uudenmaan tanssiryhmiä yhteiseen tanssikatselmukseen eli TANSSIRALLIIN, joka pidetään 8.4.2017.

Osallistumismaksu on 100€/ryhmä. Kultahippu – sarjan osallistumismaksu on 50€/ryhmä
Ilmoittautuminen alkaa helmikuun alusta ja päättyy PE 10.3.2017.
Lisätietoja antaa Hannu Nipuli puh. 050 468 6388.

 

 Ilmoittautuminen ja lisätiedot mm arviointikohteet löytyy TÄÄLTÄ

Ilmoittautuneille ryhmille/ohjaajille lähetetään tarkempi tiedote tapahtumasta.

 

 

TERVETULOA MUKAAN! 

 
Tanssirallin säännöt 

Tanssiralli perustuu Suomen Nuorisoseurat ry:n kansantanssikatselmukseen, joka on suunnattu alle 16-vuotiaiden harrastusryhmille.
Tanssirallin tarkoituksena on aktivoida ryhmiä kehittämään harrastustoimintaansa. Lisäksi tavoitteena on tanssi- ja esiintymistaitojen kehittäminen arviointiraadin antaman palautteen pohjalta.
Palautteen avulla tuetaan myös ohjaajan ohjaus- ja kasvatustyötä. Tanssiralliin osallistuminen on parhaimmillaan ryhmän yhteinen kasvuprosessi, joka kestää Tanssirallista toiseen.

Tanssirallissa osaamista suhteutetaan arviointikriteereihin. Arviointikriteerit tukevat arviointiraadin työskentelyä ja ohjaavat esiintyjien osaamisen arvioimista. Kriteerien tavoitteena on lisäksi auttaa osallistuvien ryhmien ohjaajia ryhmän osaamisen arvioimisessa. Ryhmän ohjaaja voi arvioida ryhmän kehittymistä, mikäli ryhmä osallistuu katselmukseen useampana vuotena.  Tanssi on taiteenala, jonka absoluuttinen arvioiminen on mahdotonta, minkä vuoksi arviointi perustuu arviointiraadin näkemyksiin kriteeristön pohjalta. Arviointiraati ottaa huomioon ryhmän kirjallisessa esittelyssä esiintuodut ryhmän esitykselle tai harjoittelulle asetetut tavoitteet ja niiden toteutumisen esityksessä. Ryhmä esittelee tavoitteet ilmoittautumislomakkeessa.

Katselmuksessa arvioinnin pääpaino on ryhmän tanssi- ja esiintymisosaamisessa. Arviointiraadin työn tuloksena ryhmät sijoitetaan seuraaviin sarjoihin rauta, pronssi, hopea, kulta.

Ryhmien nimeäminen tapahtuu siten, että osaaminen lisääntyy aina seuraavalle tasolle noustaessa.
Säännöt

Tanssiralli -katselmuksessa on neljä ikäsarjaa:

Ikäryhmä                                                                       ohjelman kesto

Kultahippu-sarja 6 –vuotiaat ja nuoremmat                 max. 5 min.
10 -vuotiaat ja nuoremmat                                                 5 – 8 min.
13 -vuotiaat ja nuoremmat                                                 5 – 8 min.
16 -vuotiaat ja nuoremmat                                                 8 – 10 min.

 

* 1/3 ryhmän jäsenistä voi poiketa 2 vuodella ikäsarjoista. Ennen katselmusta ryhmän on toimitettava järjestäjälle tanssijoiden nimet ja heidän ikänsä katselmushetkellä.

* Sarja, johon ryhmä nimetään, on voimassa seuraavaan Tanssiralli-katselmukseen.

* Esityksen keston poiketessa säännöistä olennaisesti, arviointiraadilla on oikeus jättää ryhmä nimeämättä sarjaan.

* Kultahippu-sarja on tarkoitettu alle kouluikäisten ryhmille, joita ei katselmuksessa nimetä sarjoihin kriteereihin perustuen. Kultahippu-sarjaan osallistuvat saavat mahdollisuuden esiintyä ja lyhyen kannustavan palautteen esityksestä.

* Mikä tahansa ryhmä voi halutessaan osallistua katselmukseen ilman nimeämistä sarjoihin. Tällöin ryhmä saa mahdollisuuden esiintyä sekä suullisen että kirjallisen palautteen.

 

Esityksen tulee olla suomalaisen perinteen pohjalle rakennettu kokonaisuus, joka voi sisältää eri perinnealueilta muistiinmerkittyä ja sovitettua kansantanssia, uusia kansantanssikoreografioita, piiri- ja laululeikkejä sekä lasten leikkejä, loruja ja hokemia.

Musiikkina voidaan käyttää sekä traditionaalista että sovitettua ja sävellettyä musiikkia, laulua ja muita ääniä. Ryhmä saa käyttää esityksen tukena erillistä musiikki – tai lauluryhmää. Pääpainon tulee olla tanssillisessa toteutuksessa.

Esiintymisasuina voi käyttää kansallispukua, kansanomaista tai rooliin kuuluvaa asua.

 

 Ilmoittautuminen ja lisätiedot mm arviointikohteet löytyy TÄÄLTÄ