Tanssiralli kokosi yhteen lasten ja nuorten kansantanssiryhmät

Tanssirallikatselmusta päästiin vihdoin tanssimaan kolmen vuoden tauon jälkeen Orimattilaan 23.4.

Tanssirallin tavoitteena on antaa ryhmälle tanssitoimintaa tukevaa ja kehittävää palautetta. Arviointiraati keskittyy seuraamaan esityksissä ryhmien tanssitaitoa, esityskokonaisuutta, ryhmän vuorovaikutusta ja ilmaisua sekä musiikin käyttöä. Raadissa palautetta antoivat tänään tanssiopettajat Siiri Suoniemi ja Jukka Saari. Raadin sihteerinä toimii Pirita Laiho.

Yleispalaute

Arviointiraati haluaa kiittää kaikkia tanssijoita, ohjaajia, apuohjaajia, sekä tanssijoiden huoltajia, jotka ovat myötäeläneet ja mahdollistaneet tanssiharrastuksen eteenpäin viemistä. Olette tehneet hyvää työtä haasteellisen korona-ajan aikana ja jälkeen! Raati toivoo, että saadusta palautteesta on hyötyä ohjaajille ja palautetta voi työstää yhdessä ryhmän kanssa eteenpäin.

Nähdyt esitykset olivat hyvin harjoiteltuja ja ryhmille sopivia. Lapset ja nuoret olivat päässeet itse osallistumaan ohjelmakokonaisuuksien suunnitteluun ja liikemateriaalien tekemiseen ja se näkyi mukavalla tavalla esityksissä. Käsien käyttö osana esityksiä on lisääntynyt ja sitä toivotaan edelleen. Erilaisten otteiden yhdistämistä ja varioimista oli mukava seurata. Kehon käyttö hallitusti lisää tanssin kokonaisvaltaisuutta ja lisää liikkeiden mielenkiintoa ja liikelaajuutta. Tätä kannattaa jatkaa tarkan jalkatyöskentelyn ohella. Esiintymiseen ja lavalla olemiseen oli myös pystytty kiinnittämään huomioita. Lavalla nähtiin selkeitä rooleja sekä iloista yhdessä tanssimista. Edelleen kannustetaan ryhmää yhteisiin ilmaisuharjoituksiin sekä siihen, miten esiintyjän rooli säilyy koko esityksen ajan, myös silloin, kun ollaan selkä yleisöön päin.

Esityksissä nähdyt asukokonaisuudet olivat tarkkaan harkittuja, esityksiin sopivia ja selvästi esiintyjille mieluisia. Kivasti oli osattu hyödyntää erilaisia asusteita teemoihin sopiviksi. Edelleen voi puvustukseen lisätä tanssiin tai tarinaan soveltuvia elementtejä ja asusteita.
Esityksiin toivotaan lisää laulua ja erilaista monipuolista äänenkäyttöä. Rytmiikkaa löytyi mukavasti lähes joka esityksestä.

Karjalan Nuorten Roihu Ryhmä. Kuvaaja Peter Maurer